• Skriv ut
  • Lättläst
  • Andra språk

Patientnämnd

Vi som arbetar inom regionen har som mål att våra patienter ska få en bra vård som gör dem nöjda. Känner patienten sig missnöjd med vård, behandling eller bemötande ska den först prata med berörd personal på sin vårdenhet. Oftast kan man tillsammans reda ut problemen. Patienten kan även vända sig till ansvarig chef.

Patienten eller någon närstående kan också kontakta patientnämndens handläggare. Tjänstemännen och ledamöterna har tystnadsplikt.

Även vårdpersonal kan vända sig till patientnämnden med synpunkter och frågor.

Lämna synpunkter

Ta kontakt med patientnämndens handläggare via:

Tel 0470-58 85 42
e-post: patientnamnden@kronoberg.se 
även via  E-tjänsterna på 1177 Vårdguiden
eller Blankett: Synpunkter till patientnämnden

Om du inte är nöjd-1177.se


Vill du bli stödperson?

Vill du bli stödperson till tvångsvårdade patienter inom psykiatrin? Att vara stödperson innebär att bistå patienten i personliga frågor under tystnadsplikt och att ha kontinuerlig kontakt med patientnämnden. Som stödperson får du bland annat utbildning, stöd och handledning samt viss ekonomisk ersättning vid uppdrag.

Du som känner att du vill och kan göra en insats för någon patient, anmäl ditt intresse till nämndens sekreterare 0470-58 85 42 eller skicka e-post till: patientnamnden@kronoberg.se

Innehållsansvarig: Anders Pettersson
Uppdaterad av: May Olsson 2015-12-22 09:26

Kontakt

Mer information 

Länkar 

Patientnämnden 

Bo Dalesjö (S)
Ordförande
Mob: 0706-28 36 35

Rolf Sällryd (KD)
Vice ordförande
Mob: 0706-64 13 53