• Skriv ut

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Se filmen om hur det kan vara att söka hjälp på BUP!

Barn- och ungdomspsykiatrin bedriver länsövergripande psykiatrisk vård på specialistnivå i Kronobergs län. Kliniken befinner sig på Centrallasarettet i Växjö och på lasarettet i Ljungby. Se organisationsöversikt.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Kronobergs län vänder sig till barn och ungdomar under 18 år. Vi arbetar oftast i team bestående av olika yrkeskompetenser. För alla som behandlas på kliniken utses också en särskild personal som fast vårdkontakt vilken är kontaktperson och samordnar behandlingsinsatserna.

Det vanligaste sättet att komma i kontakt med oss är att någon i familjen ringer till vår mottagningssköterska i Växjö vardagar 07.30 - 16.00 på telefonnummer 0470-58 61 10 eller till växeln 0470-58 80 00. Ibland kan ett samtal med rådgivning på telefon vara ett tillräckligt stöd. Om så inte är fallet bokar vi en tid för en mer omfattande telefonintervju.

Telefonintervjun är tänkt att hjälpa oss i vårt bedömnings- och prioriteringsarbete. Vidare ger den oss möjlighet att utvärdera våra behandlingsinsatser samt att sammanställa uppgifter kring vårt patientunderlag och vår väntelista. Vår förhoppning är att detta ska ge oss ett bra underlag i vårt arbete så att vi ännu bättre kan möta familjens och de ungas behov och korta väntetiderna.

Remisser från andra sjukvårdsinstanser skickas till BUP-kliniken i Växjö. För att vi skall kunna göra en fullgod bedömning och prioritering är det av största vikt att barnets/ungdomens psykiatriska symtom är väl beskrivna. 

Vid akuta ärenden ring 112.

 

E-tjänster på 1177.se - en enkel väg till vården

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken är ansluten till e-tjänsterna på 1177.se. Det innebär att som patient kan man kontakta oss via Internet och till exempel avboka en tid. Se länken till höger. 
Innehållsansvarig: Ann Lund
Uppdaterad av: Annki Håkansson 2016-01-19 11:21

Länkar till andra hemsidor

Kontakt 

Växjö
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Centrallasarettet
351 85 Växjö

TeleQ: 0470-58 61 10
Fax: 0470-58 61 30
E-post: ps-bup@kronoberg.se

 

Ljungby
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen
Lasarettet
341 82 Ljungby

TeleQ: 0470-58 61 10
Fax: 0372-58 59 15
E-post: ps-bup@kronoberg.se